دلار

۱۲تیر
نرخ دلار و یورو | ۱۱ تیر ۱۴۰۰

نرخ دلار و یورو | ۱۱ تیر ۱۴۰۰

نرخ دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۴ هزار و ۹۷۹ تومان معامله می‌شود.

۱۰تیر
نرخ دلار و یورو | ۱۰ تیر ۱۴۰۰

نرخ دلار و یورو | ۱۰ تیر ۱۴۰۰

نرخ دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۴ هزار و ۹۷۹ تومان معامله می‌شود.

۰۹تیر
نرخ دلار و یورو | ۹ تیر ۱۴۰۰

نرخ دلار و یورو | ۹ تیر ۱۴۰۰

نرخ دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۴ هزار و ۷۷۷ تومان معامله می‌شود.

۰۸تیر
نرخ دلار و یورو | ۸ تیر ۱۴۰۰

نرخ دلار و یورو | ۸ تیر ۱۴۰۰

نرخ دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۴ هزار و ۵۹۰ تومان معامله می‌شود.

۰۷تیر
نرخ دلار و یورو | ۷ تیر ۱۴۰۰

نرخ دلار و یورو | ۷ تیر ۱۴۰۰

نرخ دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۴ هزار و ۱۴۱ تومان معامله می‌شود.

۰۶تیر
نرخ دلار و یورو | ۶ تیر ۱۴۰۰

نرخ دلار و یورو | ۶ تیر ۱۴۰۰

نرخ دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۴ هزار و ۳۸ تومان معامله می‌شود.

۰۵تیر
نرخ دلار و یورو | ۵ تیر ۱۴۰۰

نرخ دلار و یورو | ۵ تیر ۱۴۰۰

نرخ دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۳ هزار و۹۷۴ تومان معامله می‌شود.

۰۳تیر
نرخ دلار و یورو | ۳ تیر ۱۴۰۰

نرخ دلار و یورو | ۳ تیر ۱۴۰۰

نرخ دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۳ هزار و۸۴۴ تومان معامله می‌شود.